Skip to content

สทศ.ประกาศยุบสนามสอบ GAT/PATครั้งที่ 1/2553!!!!

มกราคม 8, 2010

“สทศ.ประกาศยุบสนามสอบบางสนามแล้ว ดังนั้นน้องๆจะต้องรีบสำรวจไว้นะคะ”

โดยมีข้อความยกมาดังนี้

..ตามที่ สทศ. ได้เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย จึงจำเป็นต้องมีการยุบสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรีบางสนามสอบ ซึ่งเป็นสนามสอบที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ แล้วดังนี้

วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2553

โรงเรียน บางมดวิทยา โรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2553

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ปล.สำหรับในต่างจังหวัดมีการยุบอำเภอในบางอำเภอที่มีผู้สมัครจำนวนน้อย

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: